Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Bratrstvo Oceli

Rasy

☻ Progress DS 1/8 HEROIC

  
 
            
 
         
 
 
Ve světě Warcraftu máte na výběr mezi Aliancí a Hordou.
Jednotlivé rasy se rozdělují následovně:
 
 
Aliance Horda  
Noční Elfové (Night Elves)
Lidé (Humans)
Dwarfové (Dwarfs)
Gnomové (Gnomes)
Draeneiové (Draenei)
Worgeni (Worgens)
Krvaví Elfové (Blood Elves)
Orkové (Orcs)
Trollové (Trolls)
Nemrtví (Undeads)
Taureni (Taurens)
Goblinové (Goblins)
 
 
 

A l i a n c e

 
Noční Elfové (Night Elves)

Noční rasa Temných Elfů vybudovala před deseti tisíci lety rozlehlou magickou říši, ale jejich nezodpovědné používání prvotní magie přineslo tomuto prastarému světu jen zkázu. Zdrceni svým selháním se rozhodli žít osamoceni ve svých temných lesích, až do dnešních dnů. Nicméně, ani Temné Elfy nenechala invaze Plamenné Legie klidnými, donutila je vyjít ze svých stínů a bojovat opět o své místo na zemi. 
 
Povolání: Druid, Hunter, Priest, Rogue, Warrior
Hlavní město: Darnassus
Dopravní zvíře: Nightsaber - kočkovitá šelma
 
Lidé (Humans)
 
Lidé jsou mladá, zato velice všestranná rasa - schopná vynikat v umění boje, stejně jako v řadě řemesel či magii. V minulosti vybudovali Lidé díky své odvaze a neochvějnému optimismu jedny z největších království světa. Nyní, po generacích válek a porážek, se lidstvo snaží znovu rozdmýchat svou zašlou slávu a ukout pro své další generace zářivou budoucnost.

Povolání: Mage, Paladin, Priest, Rogue, Warrior, Warlock
Hlavní město: Stormwind
Dopravní zvíře: Kůň
 
Trpaslíci (Dwarves)
 
Nespočet let nemysleli lhostejní Trpaslíci na nic jiného, než na těžbu pokladů z hlubin země. Nedávno, ale objevili záznamy, které hovořily o jejich božských stvořitelích a spících silách jejich kouzelného zrození. Nabiti těmito novými nálezy přesunuli Trpslíci své zájmy z těžby na honbu za archeologií. Trpaslíci se nyní potulují po odlehlých koutech světa, hledajíc ztracené artefakty a starobylé vědění.
 
Povolání: Hunter, Paladin, Priest, Rogue, Warrior
Hlavní město: Ironforge
Dopravní zvíře: Válečný beran
 
 

Gnomové (Gnomes)

Přestože jsou malého vzrůstu a působí nenápadně, Gnómové z Khaz Modanu si vždy díky svému intelektu a tvořivosti dokázali udržet své místo v historii. Jejich podzemní království Gnomeregan bylo kdysi zázrakem parních technologií a vědy. Později však padlo za oběť nájezdům Troggů, kteří se vyrojili z hor. Gnómové se nyní potloukají po zemích Trpaslíků a snaží se pomáhat jejich alianci, jak to jen jde.

Povolání: Mage, Rogue, Warrior, Warlock
Hlavní město: Ironforge
Dopravní zvíře: Mechano - Strider

 
 Draeneiové (Draenei)

Před jedním měsícem hrozná exploze roztrhla nebesa severního Kalimdoru, v tom okamžiku se velká loď Exodar zřítila z oblohy a roztříštila se o povrch světa Azeroth. Vznešení Draeneiové odlétli ze zpustošeného světa jménem Outland na mezidimenzionální lodi jménem Exodar, aby našli pomoc. Inspirovaní příběhy hrdinské aliance, která se spojila proti síle Plamenné Legie, Draeneiové je přišli požádat o pomoc při znovuzískání jejich zničené domoviny, Outlandu doufajíc v získání nových spojenců v souboji s Plamennou Legií, díky kterým by se jim mohlo povést konečně udělat přítrž ohavné plamenné výpravě. Ozbrojeni jen odvahou a jejich neotřesitelnou vírou v dobro, Draeneiové doufají v nalezení spojence.

Povolání : Hunter, Mage, Paladin, Priest, Shaman, Warrior
Hlavní město: Exodar
Dopravní zvíře: Elekk
 
 
 
Worgeni (Worgens)

Worgen je název divoké šelmy vlka - jehož velmi jméno budí strach. Teorie o jejich historii přetékají, ale původ zůstat ponořený v tajemství. Záznamy ukazují, že worgeni existovali nějaký čas v Kalimdoru. Ve skutečnosti, je jejich skutečný původ ze spojení nočních elfovů a mlčenlivých druidic. Přesto je tato informace spekulativní. Arcimág Arugal využil vlky-bestie ve Třetí válce jako zbraň proti Pohromě. Arugalovy zbraně se brzy obrátili proti němu, nicméně, jak prokletí worgen se rychle šíří mezi lidskou populaci, transformací z obyčejných mužů a žen do dravých, divokých stvoření.
 
Povolání: DK, Druid, Hunter, Mage, Priest, Rogue, Warlock, Warrior
Hlavní město: Gilneas city
 

H o r d a

 
Krvaví Elfové (Blood Elves)
 
Téměř 7.000 let Vysocí Elfové obdělávali jejich zářící, kouzelné království, ukryti hluboko v lesích severního Lordaeronu. Ale před pěti lety Pohroma Nemrtvých vpadla do Quel’thalasu a dovedla Elfy na pokraj zhouby. Vedeni zlým Nemrtvým Rytířem Arthasem, Pohroma zničila Sluneční studnu, čím oddělila Elfy od zdroje jejich tajemné magie. Přestože jizvy, které po sobě Pohroma zanechala jsou patrné, zbylí Elfové se spojili dohromady a převzali zpět velkou část své domoviny. Nazývajíc se Krvaví Elfové, tito chmurní přeživší se zavázali k znovuzískání jejich nesmírných sil, které kdysi ovládali. Inspirovaní jejich milovaným vůdcem Kael’thasem Sunstriderem, Krvaví Elfové hledají nové zdroje magie a prostředky, které potřebují k obraně proti neumírajícím hrůzám Pohromy.

Povolání: Hunter, Mage, Paladin, Priest, Rogue, Warlock
Hlavní město: Silvermoon
Dopravní zvíře: Hawstrider
 
Orkové (Orc)
 
Barbarští Orkové pocházejí původem z mírumilovného světa Draenor. Démonická Plamenná Legie si ale zotročila jejich kulturu a donutila je rozpoutat válku s Lidmi z Azerothu. Od těch dob již uplynulo mnoho let. Orkové si nakonec vydobyli svou svobodu a unikli prokletí, které na ně Legie seslala. Do dnešních dnů však bojují svůj boj o čest uprostřed světa, který je hluboce nenávidí.

Povolání: Hunter, Shaman, Rogue, Warrior, Warlock
Dopravní zvíře: Vlk
 
Trollové (Trolls)
 
Zlomyslní Trollové džungle, kteří obývají mnohé ostrovy South Seas (Jižních moří) jsou známi svoji krutostí a temnou mystikou. Jsou lstiví, barbarští a pověrčiví a v jejich srdcích vře nenávist proti všem ostatním rasám. Jeden kmen byl však přinucen ovládnout svoje předsudky po tom, jak se střetl s Thrallem, Orským Warchiefem a jeho mocnou Hordou. Trollové z Darkspear, dlouhé roky odloučení od jejich domoviny v Stranglethorn Vale byli téměř zničeni skupinou Muflíků, ale Thrall a jeho Horda je zachránili. Vděční Trollové potom přísahali, že budou navždy spojenci Hordy. Trollové dnes žijí v Durotaru spolu se svými Orkskými spojenci. Jejich dědina, nazvaná po padlém vůdci kmene Sen'Jinovi, se rozkládá na východním výběžku drsné, kamenité krajiny. Darkspear tribe má vliv i na velkou část nedalekých džunglí Echo Isles.

Povolání: Hunter, Mage, Priest, Shaman, Rogue, Warrior
Hlavní město: Durotar
Dopravní zvíře: Raptor
 
Nemrtví (Undead)
 
Po té, jak se osvobodili od tyranské vlády Krále Lichů, odpadlá skupina nemrtvých hledala způsob, jak si zachovat svou vlastní svobodu a zničit všechny, kteří se jim postaví do cesty. Jsou známí jako Forsaken (Opuštění) a jsou oddáni službě svoji velitelce, královně Banshee Sylvanas Windrunner. Tito temní bojovníci si pod ruinami bývalého hlavního města Lordaeronu vybudovali skrytou pevnost. Hluboko pod Tirisfal Glades je labyrintové Undercity, rozsáhlá bašta zla. Ve svém temném království se královští lékárníci Sylvanas snaží vyvinout zničující nový mor, takový, který zahubí nejen nenáviděné nepřátele v Scourge, ale i zbytek lidstva. Aby Forsaken ještě rozšířili svůj temný vliv, uzavřeli výhodnou dohodu s primitivními rasami hordy. Ke svým spojencům však nejsou nijak loajální a využívají jich na boj proti jejich společnému nepříteli Krále Lichů.

Povolání: Mage, Priest, Rogue, Warlock, Warrior
Hlavní město: Undercity
Dopravní zvíře: Nemrtvý kůň
 
Taureni (Taurens)


Taurové jsou obrovští, jako zvířata vypadající tvorové, kteří žijí na trávou pokrytých neúrodných pláních středního Kalimdoru. Žijí pro službu přírodě, pro udržování rovnováhy mezi živly a zemí. Jako protiklad svým obrovským postavám a hrubé síle si Taureni vytvořili pozoruhodné klidné, kmenové společenství. Jak se však Taureni stanou součástí konfliktu, jsou neúprosnými protivníky, kteří využívají celou svou sílu a hmotnost na rozmáčknutí svého protivníka svými kopyty. Pod vedením svého starobylého vůdce Cairna Bloodhoofa se Taureni během invaze Burning Legion spojili s Orki, tyto dvě rasy jsou pevnými spojenci. Tak jako Orkové i Taureni bojují o udržení svých tradic a vznešené identity.

Povolání: Druid, Hunter, Shaman, Warrior
Hlavní město: Mulgore
Dopravní zvíře: Kodo

 
 
 
Goblinové (Goblins)

Původně otroci trollů z džungle na ostrově Kezan, kteří byli nuceni těžit rudu kaja'mite z útrob vulkanické hory Kajaro. Trollové používali tento minerál pro rituály voodoo. Těžená ruda ale měla nečekaný účinek na gobliny, kteří s ní byli v neustálém kontaktu: byla u nich vygenerována překvapující inteligence. V tajnosti vytvořili vlastní mocné vynálezy v inženýrství a alchymii. Po úspěšném povstání vyhlásili Kezan za svou vlast. Doly, které byly jejich vězením, se staly jejich hlavním městem. Vytvořili přes ostrov v hustou síť tunelů, portálů a trubek, vedoucích lávu. Označili Alianci za původce svého utrpení a přidali se k Hordě.
 
Povolání: DK, Hunter, Mage, Priest, Rogue, Shaman, Warlock, Warrior
Hlavní město: Undermine
 
 
TOPlist